100 deltagere var til stede da Lillehammer-regionen Vekst sammen med Norsk Turistutvikling, Boligprodusentene, Sparebank 1 Gudbrandsdal, Innlandet Fylkeskommune og Skåppå arrangerte den nasjonale Fritidsboligkonferansen på Scandic Lillehammer Hotel torsdag 23. mars. Konferansen tar opp aktuelle temaer innen bygging og bruk av fritidsboliger og er en viktig møteplass for offentlige og private aktører. 

Skaper grunnlag for arbeidsplasser og bosetting

I dag finnes det nærmere en halv million fritidsboliger i Norge. I underkant av 90 000 av disse ligger i Innlandet fylke (Innlandstatistikk.no) og 8600 ligger i Lillehammer-regionen (SSB.no). Fritidsboligene er verdifulle fordi de skaper grunnlag for arbeidsplasser og bosetting. Mange fritidsboligkommuner har et større og mer variert tjenestetilbud enn hva de ville hatt dersom fritidsboligene ikke var der. 

Stine Røsand, administrerende direktør i Saltdalshytta, om veien til grønnere hyttebygging.

– Fritidsboligsektoren er viktig for oss i Lillehammer-regionen. Her har vi mange fritidsboliger og eierne legger igjen store summer hvert år. Ikke minst er sektoren viktig fordi vi har en sterk leverandørindustri i vår region, som bidrar til at mye av verdiskapingen som skjer legges igjen lokalt, forteller næringssjef i Lillehammer-regionen Vekst, Eirik Haagensen.

Ordfører i Øyer kommune, Jon Halvor Midtmageli, åpnet Fritidsboligkonferansen med å fortelle om nettopp verdien av fritidsinnbyggerne. Han la også vekt på viktigheten av å bygge fritidsboliger på en måte som ivaretar lokalsamfunnet i fremtiden.

– For oss som er hyttekommuner er hyttebyggingen og aktiviteten den gir utvilsomt viktig. Fritidsinnbyggeren kan bety ennå mer for oss fremover og vi må utnytte mulighetene det gir oss å være en stor hyttekommune. Samtidig må vi ta vare på lokalsamfunnet og sørge for at det bygges på en måte som ikke forringer attraktiviteten vår som bosted, understreket Midtmageli.

Ordfører i Øyer kommune, Jon Halvor Midtmageli, sammen med konferansier André Winje Arntzen fra SpareBank 1 Gudbrandsdal.

Publikum var engasjert. Hanne Astrup Velure, leder i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), holdt innlegg på kveldstreffet kvelden før.

Setter viktige spørsmål på dagsordenen

For utbygging og bruk av fritidsboliger byr på utfordringer.

– Nettopp fordi vi har en sterk leverandørindustri, må vi som region sitte i førersetet nasjonalt når det gjelder å bidra til fremtidens løsninger for sektoren. Hvordan får vi til en utvikling som gir mindre arealbruk og mindre negative konsekvenser for naturmangfold, kulturmiljø og landskap? Dette er spørsmål leverandørindustrien i vår region er opptatt av, og som vi setter på dagsorden gjennom den nasjonale fritidsboligkonferansen, forteller næringssjef Eirik Haagensen.

Han legger til at det ble tydelig under konferansen at bransjen er på rett spor når det gjelder å tenke bærekraftig. Det samme mener næringsutvikler i Lillehammer-regionen Vekst med ansvar for Øyer kommune, Andrea Lauritzen Indahl, som sitter igjen med flere gode ideer etter konferansen.

– Jeg syns det er inspirerende å se hvor fremoverlent hyttebransjen er når det gjelder å tenke bærekraftig i bruk av materialer og hvordan bevare nærmiljø, areal og natur, forteller hun.

Heltid- og deltidsinnbyggeren som en ressurs

Lauritzen Indahl syns det var spesielt interessant å høre fra kommunedirektør i Ringebu kommune, Håvard Gangsås, om betydningen av samarbeid mellom kommune og næringsliv i tilrettelegging av fritidsbolignæringen, og fra arealplanlegger i Hemsedal kommune, Åste Kristine Ullring Holtan, hvor helhetlig de tenker i sin stedsutvikling.

Arealplanlegger i Hemsedal kommune, Åste Kristine Ullring Holtan.

Kommunedirektør i Ringebu kommune, Håvard Gangsås.

– I Hemsedal ser vi globale trender i miniatyr. Vi har mange nye livsstils-tilflyttere, primært fra Oslo og utlandet, mellom 25 og 39 år. Mange unge par ønsker seg en fremtid på fjellet og deltidsinnbyggere vil flytte på hytta, presenterte Ullring Holtan i sitt innlegg om «Den smarte fjellbygda Trøym i Hemsedal».

Medvirkning er et viktig stikkord i deres planer. Ved å spørre ulike innbyggergrupper hva slags sentrum de ønsker seg i fremtiden, har de kommet frem til flere nøkkelpunkter som ivaretas i utviklingen.

– Det er fint å se hvordan både Hemsedal kommune og Ringebu kommune ønsker og evner å inkludere både heltids- og deltidsinnbyggeren. Det er viktig å se på hyttefolket som en ressurs når det gjelder økonomi, innspill og kompetanse, mener Lauritzen Indahl.

Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Kjersti Bjørnstad.

Ordfører i Tydal kommune, Jens Arne Kvello.