Regionens tre kommuner har samlet sine næringsutviklere i en felles enhet, sammen med administrasjonen i Interkommunalt politisk råd (regionrådet). Vi bistår med videreutvikling av eksisterende bedrifter, såvel som nyetableringer, og er et viktig bindeledd mellom næringslivet i regionen og kommunenes administrative og politiske ledelse. Vi skal også vise omverdenen hvor attraktiv regionen er.

Ønsker du veiledning fra en av våre næringsrådgivere?

Registrer deg her, så tar vi kontakt med deg. Informasjonen du oppgir hjelper oss å forberede en videre oppfølging. Ved spørsmål, ta kontakt med Henning Holmbakken på telefon 917 07 016 eller e-post: hh@vekst.lillehammer.no.

Kom gjerne innom oss, eller ta kontakt med oss på e-post eller telefon:

Eirik Haagensen, næringssjef 

E-post: eh@vekst.lillehammer.no 
Mobil: 917 69 937

Henning Holmbakken, næringsutvikler

E-post: hh@vekst.lillehammer.no 
Mobil: 917 07 016

Anne Kirsti Ryntveit, regionkoordinator 

E-post: akr@vekst.lillehammer.no 
Mobil: 906 114 64

Line Ramsvik, næringsutvikler 

E-post: line.ramsvik@lillehammer.kommune.no
Mobil: 971 32 383

Andrea Lauritzen Indahl, næringutvikler

E-post: andrea.indahl@lillehammer.kommune.no

Øivind Pedersen, kulturnæringsutvikler 

E-post: oivind.pedersen@lillehammer.kommune.no 
Mobil: 900 97 116

Ida Myklebust Sundar, digital markedsfører 

E-post: ida.myklebust.sundar@lillehammer.kommune.no
Mobil: 928 08 250