"Den lille dytten" er en inspirerende møteplass for etablerere – og alle andre – arrangert av: Hub LHMR Lillehammer-regionen Vekst, Fabrikken, Start LHMR, Ungt Entreprenørskap, Høgskolen i Innlandet og Skåppå.

Arrangementet går over fire kvelder. På avslutningskvelden kan du vinne "Årets dytt", en pakke som hjelper deg å utvikle din forretningsidé. 

Inspirasjonskveldene finner sted på forskjellige samarbeidsarenaer i Lillehammer.

Tid og sted:

  • Første kveld: 1. februar: Hvilket behov vil du dekke? Hub LHMR (Jernbanegata 13)
  • Andre kveld: 1. mars: Er jeg en etablerertype? Studenten (Høgskolen i Lillehammer, Vormstuguvegen 2)
  • Tredje kveld: 29. mars: Marked og penger. Arena 17, Fakkelgården (Vormstuguvegen 40)
  • Fjerde kveld: 26. april: Den siste dytten. Fabrikken (Løkkegata 9)
 

Tredje kveld: Marked og penger

Tid og sted: 29. mars på Arena 17 

Du er avhengig av at noen er villige til å betale for det du selger. Ofte er man også avhengig av penger for å kunne starte opp. Her får du råd og tips om hvordan du finner kunder og hvordan du skaffer finansiering. 

Fjerde kveld: Den siste dytten

Tid og sted: 26. april på Fabrikken

De som ønsker kan presentere sin forretningsidé og være med i konkurransen om å vinne “Årets dytt”, som består av en pengepremie, kontorplass og rådgivning, blant annet i form av 10 veiledningstimer med Skåppå. Samtidig konkurrerer studentbedriftene i den lokale Venture Cup-finalen.

Du kan delta på en eller flere kvelder – også selv du ikke har deltatt til nå. Det er helt gratis å være med! Her kan du melde deg på.

 – Fordi inspirasjon, veiledning, påfyll og kunnskap er den lille forskjellen.