I slutten av august arrangeres Sikkerhetsfestivalen etterfulgt av Totalforsvarets Cybersikkerhetskonferanse.

Sikkerhetsfestivalen

Sikkerhetsfestivalen ble arrangert for første gang i 2019 og andre gang i 2022. I 2020 og 2021 måtte den avlyses grunnet pandemien. 

Festivalbegrepet brukes normalt sett ikke om arrangementer for næringsliv og offentlig sektor, som Sikkerhetsfestivalen faktisk er. Når arrangøren likevel har valgt å bruke begrepet, er det fordi det faktisk oppleves som å gå på festival. Et stort festivaltelt på Stortorget er hjertet i arrangementet, og deltakerne kan velge mellom rundt 10 ulike arrangementer til enhver tid. Disse foregår i eller rundt Lillehammer sentrum. En kan si at Arendalsuka møter Lillehammer litteraturfestival, for de som er kjent med disse to.

I 2022 deltok i overkant av 1000 deltagere, og hele 930 personer var samlet til middag på Scandic Lillehammer. 

Les mer om Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF), som står bak Sikkerhetsfestivalen her

Les mer om Sikkerhetsfestivalen her.

Totalforsvarets Cybersikkerhetskonferanse

På Statsforvalteren Innlandet sine nettsider kan du lese at “Totalforsvaret er en fellesbetegnelse for det militære forsvaret og den sivile beredskapen i Norge. Begrepet omfatter gjensidig støtte og samarbeid mellom sivil og militær side for å forebygge, planlegge for, og håndtere kriser i fred, sikkerhetspolitiske kriser, væpnet konflikt og krig.”

Cybersikkerhet er en viktig del av beredskapen i totalforsvaret, og denne konferansen setter søkelyset på nettopp det. Bak konferansen står Cyberforsvaret, Politidirektoratet, Telenor, NTNU, The Norwegian Cluster for Cyber Security, Høgskolen i Innlandet, Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet Fylkeskommune og Lillehammer-regionen Vekst

Konferansen er naturlig nok spesielt relevant for aktører som definerer seg som en del av totalforsvaret, men også andre som er interessert i tematikken vil finne programmet interessant. Konferansen går fra lunsj til lunsj onsdag til torsdag i slutten av august, og det er mulig å delta på en konferansemiddag på kvelden onsdag. I 2022 var det 180 fysiske deltakere.

Les mer og se program på cyberkonf.no