CIM Event er innført for å legge til rette for at arrangører, grunneiere og det offentlige enkelt kan søke, behandle og godkjenne trygge arrangement for publikum.

Her er en oversikt over alle tilgjengelige steder det er mulig å arrangere i en av de tre kommunene: Øyer, Gausdal og Lillehammer (link kommer). Det er viktig at du har gjort avtale om arrangementssted før du starter registreringen i CIM Event.

Når du fyller ut skjema i CIM Event for første gang er det litt arbeid, men den informasjonen finner du igjen neste gang du søker. 

Hvorfor CIM Event?

 • Gjennom portalen får offentlige aktører som politi og brann muligheten til å motta søknader, risikovurderinger og påtegnede kart fra arrangørene.
 • Offentlige aktører kan saksbehandle og har mulighet for å gi tilbakemelding umiddelbart, med eventuelle krav til endringer.
 • Kommunen får en enklere koordinering og fullstendig oversikt over arrangementer og tilhørende risiko
 • Kommunen får et kontrollpunkt for å se at arrangørene har innhentet nødvendig godkjennelse fra de ulike aktørene før arrangementet innvilges godkjenning.
 • Grunneiere får gjennom portalen synliggjort sine arrangementssteder
 • På toppen av dette vil en gjennom kommunens DSB-CIM til enhver tid ha oversikt over pågående arrangementer, med tilhørende risikovurdering utført av arrangører i CIM Event. Kommunen kan dermed sammenstille arrangementsrisiko opp mot risikobilde i perioden. Eksempelvis ekstremvær, flomvarsel, terrortrusler etc.

Last ned vår veileder for CIM søkerportal her.

CIM Event gir deg som arrangør:

 • Veiledning i søknadsprosessen og hjelp til å få godkjent ditt arrangement.
 • Anledning til å administrere alle dine arrangement på et sted.
 • Mulighet for gjenbruk av arrangementsdata i søknader til de ulike offentlige aktørene.
 • Mulighet til å gjennomføre risikovurderinger.
 • Sjekklister og oppsett for distribusjonslister.
 • Støtte til planarbeid

Slik logger du deg på:

 1. Gå inn på denne linken: https://event.onevoice.no/lillehammer/
 2. Legg inn ditt brukernavn som er: (lag en bruker for organisasjonen)
 3. Og passordet: cimlillehammer (dette er et midlertidig passord så du vil bli bedt om å laget et nytt personlig passord).

Lurer du på noe?

Ved spørsmål, ta kontakt med arrangementsrådgiver i Visit Lillehammer, Stein B. Olsen: steinb@lillehammer.com

Du kan også kontakte arrangementsansvarlige i de respektive kommunene: