Lovnad 1: Vi tar i mot deg med vennlighet og entusiasme

Åpenbart vil noen si, men vi ønsker at du skal merke en forskjell når du kommer til Lillehammer-regionen. Vi tar i mot nye ideer med glede og forsøker å leve oss inn i den entusiasmen du har for egen idé. Vi vet at det å bygge opp noe innebærer mange kneiker, og vi vil hjelpe deg over disse kneikene.

Lovnad 2: Du får kompetent bistand

OK, så kan vi ikke alt. Men den erkjennelsen gjør at vi er ydmyke nok til å trekke inn supplerende kompetanse når det er behov for det. Fordelen med Lillehammer-regionen er at den er oversiktlig samtidig som den er stor nok at kompetansen finnes. 

Lovnad 3: Vi vet hvem du bør samarbeide med

Helt sentralt i utviklingen av en bedrift er at du har et godt team rundt deg. Altfor mange holder på for lenge for seg sjøl. Ingen er gode på alt, og ved å finne gode samarbeidspartnere med komplementær kompetanse, kan vi garantere at du kommer lenger.

Vi har et stort kontaktnett i regionen, og klarer (nesten) alltid å finne relevante samarbeidspartnere for deg.

Lovnad 4: I Lillehammer-regionen har du en heiagjeng

Om janteloven lever i Lillehammer-regionen? Ja, helt sikkert. Men vi vet også at de som ønsker å få til noe har en stor heiagjeng. 

Gjennom konseptet “Den lille forskjellen” vil vi vise frem de som vil noe. Slik bidrar vi til at heiagjengen blir kjent med det du holder på med, og kan heie deg frem. Les mer her!