Entur har som mål å gjøre det enklere for reisende å planlegge kollektivreiser og kjøpe billett i en og samme operasjon. Dette ved å samle inn rute- og reisedata for all kollektiv i Norge, og tilgjengeliggjøre denne gratis til alle som ønsker å skape bedre kollektivopplevelser for sine kunder. 

Entur driver løsningen Nasjonal reiseplanlegger, der de som reiser kollektivt finner oversikt over alle reisealternativer med oppdatert informasjon underveis. I tillegg drifter de jernbanens billettsystemer, salgsfunksjonene på stasjonene og kundesenter på vegne av togoperatørene i Norge.