150 deltagere var til stede da arrangørene bak Fritidsboligkonferansen inviterte til debatt rundt hvordan hyttebygging kan hensynta både miljø- og kommersielle interesser. 

Anette Musdalslien, ordfører i Gausdal kommune, åpnet konferansen med en introduksjon til årets tema, som var “Retningsendring for fritidsbolignæringen – hvordan kan vi forene miljøkonsekvenser og næringsinteresser?”

– Stadig flere velger våre fjellområder for rekreasjon, noe som bidrar til næringsutviking, verdiskaping og arbeidsplasser. Debatten om hyttebygging er ikke ny, men styrken har tiltatt. Vi har behov for møteplasser som denne, for alle som er i og rundt fritidsbolignæringen, innledet Musdalslien.

Fritidsboligkonferansen 2024

Tine Normann i Fjellnettverket, et politisk nettverk for fjellområdene i Sør- og Midt-Norge, trakk frem positive sider ved fritidsboligbyggingen i sitt innlegg “Fritidsboligenes betydning for nærings- og samfunnsutvikling i distriktene”.

Fritidsboligkonferansen 2024

Fritidsboligkonferansen er en arena hvor vi kan møtes og drøfte fremtiden for hyttebransjen. Årets konferansen ble arrangert på Scandic Victoria Lillehammer med kveldstreff på Favn i Hafjell kvelden før. 

– Samler ulike perspektiver

– Det er kjempeviktig med en konferanse som dette, som samler ulike perspektiver. Det kom tydelig frem i dag at det er en endring på gang, sier Kristin Karlbom Dahle, seniorplanlegger analyse, plan og landskap i Asplan Viak.

Fritidsboligkonferansen 2024

Kristin Karlbom Dahle, seniorplanlegger analyse, plan og landskap i Asplan Viak, sammen med konferansier André Winje Arntzen, fra Sparebank 1 Gudbrandsdal.

Fritidsboligkonferansen 2024

Boligprodusentene hadde invitert med seg ulike leverandører opp på scenen for å fortelle om deres fremtidsplaner. Blant dem var Faun Gruppen, her ved konsernsjef Arve Noreng.

Hennes innlegg «Klima- og naturhensyn i planleggingen av fritidsbebyggelse» inkluderte eksempler på bygging med minimale avtrykk i naturen. Lavstandard hytter med solceller og uten innlagt vann, samt felles parkeringsplass med kjørbare stier frem til hyttene, er en måte å bygge på som er miljømessig og økonomisk bærekraftig.

– Jeg syns det er fint å se fremtidsrettet tankegang hos hytteprodusentene. De ser at de må ta ansvar og at de må tilpasse seg et annet marked fremover. Den fremtidige hyttedrømmen er kanskje en litt annen enn før, sier Karlbom Dahle.

– Som en av de største hytteutbyggerne i Norge må vi ta ansvar. Vi sier ikke at vi skal være best, men vi skal ha en utvikling som går rett vei, sa Audun Skattebo, administrerende direktør i Tinde Hytter i sitt innlegg.

Fritidsboligkonferansen 2024

Julie Kollstrøm Nguyen og Inger Stensgaard Sørensen fra Innlandet Fylkeskommune presenterte “Areal- og naturregnskapet for fritidsboliger i Innlandet” – et verktøy som skal gi godt kunnskapsgrunnlag og bidra til en bærekraftig arealforvaltning.

Fritidsboligkonferansen 2024

Boligprodusentene hadde invitert med seg ulike leverandører opp på scenen for å fortelle om deres fremtidsplaner. Blant dem var Tinde Hytter, her ved administrerende direktør Audun Skattebo.

 – Hyttefolk er nyttefolk!

Forfatter Johan Høstmælingen holdt konferansens siste presentasjon, hvor han med glimt i øyet utfordret til å jobbe med å snu bransjens omdømme.

– Egentlig er den vanlige hytteeieren en helt gjennomsnittlig lønnet arbeidende, løsningsorientert, friluftsinteressert og hyggelig person. Hyttebransjen må jobbe med å vri folks oppfatning. Hyttefolk er nyttefolk!, avslutter Høstmælingen.


Lillehammer-regionen Vekst er arrangør av Fritidsboligkonferansen sammen med BoligprodusenteneSparebank 1 GudbrandsdalInnlandet Fylkeskommune, Skåppå og Norsk Turistutvikling

Les mer om Fritidsboligkonferansen 2024 hos Norsk Turistutvikling.