Stor bredde i studietilbud

Fagområdene spenner vidt mellom profesjonsstudier innen barnevern, vernepleie og sosionom til mer akademiske fag innen film og fjernsyn, idrett, internasjonale studier, juss, pedagogikk, psykologi, reiseliv og kultur, økonomi, administrasjon og ledelse. 

Den norske filmskolen har siden 1997 vært en del av høgskolen. I samarbeid med Olympiatoppen gir Høgskolen deg mulighet til å kombinere en toppidrettskarriere med studier.

Høgskolen i Innlandet Lillehammer tilbyr også interessant og praksisrelatert etter- og videreutdanning som er tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb.

Se studietilbudet ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer her.

Lillehammer som studentby

Høgskolen ligger praktfullt til nord for Lillehammer sentrum med hyppige bussforbindelser til og fra sentrum. Flott gang- og sykkelvei går også mellom sentrum og campus. Gjennom studentsamskipnaden (SINN) tilbys et bredt spekter av og tilgangen på private hybler er også god. Les mer her dersom du er på jakt etter et sted å bo.

Lillehammer som studentby er kjent for sitt gode miljø og trivselsfaktoren og samholdet blant studenter, lærere og forskere er av høy kvalitet. Omgivelsene og anleggene i og rundt Lillehammer inviterer til aktivitet hele året, mens Lillehammer som by er kjent for sitt livlige uteliv og sine mange kulturaktiviteter som Litteraturfestivalen, Amandus internasjonale studentfilmfestival, Dølajazz, World Cup i flere vintersportsgrener og alle Birkebeiner-arrangementene. 

Les mer om Lillehammer som studentby her. Her kan du se en liten film om hvorfor studentene trives så godt i Lillehammer.