Da Ikomm startet opp i 2003 var målet for selskapet å sentralisere, effektivisere og profesjonalisere kommunenes IT-drift. I 2005 fikk Ikomm sin første private kunde, og gikk derfor fra IKS til AS inn i 2007.  Selskapet er hundre prosent kommunalt eid, og hadde ved inngangen til 2023 syv eierkommuner som til sammen har ca. 130 000 innbyggere. 

Ikomm har i dag over 40.000 daglige brukere, på over 700 lokasjoner. Med over 900 forskjellige applikasjoner, kan de fleste behov for kundene dekkes. Ikomm leverer tjenester til kunder i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Polen, Nederland og Tyskland. 

Selskapets 130 ansatte er lokalisert ved hovedkontoret i Lillehammer, og avdelingskontoret i Askim, samt ved kontorer på Nesodden og Lena. Samlet har Ikomm i dag et betydelig fagmiljø med spisskompetanse innenfor teknologi og anvendelse av teknologi. 

Henter IT-talenter ut av NAV-systemet

Ikomm er opptatt av å være en inkluderende og samhandlende bedrift. Gjennom Ikomm Academy, et samarbeid med NAV Lillehammer-Gausdal, henter selskapet IT-talenter ut av NAV-systemet og gir dem relevant kompetanse, slik at de etter endt løp i Academy kan tilbys en jobb i Ikomm eller hos en av selskapets partnere. 

Ikomm har også hatt «samhandling» som en av sine kjerneverdier siden oppstarten. I januar 2023 åpnet Ikomm «Arena 17 – en samhandlingsarena fra Ikomm». Ikomm står sterkt ved at samhandling, på tvers av kompetanseområder og sektorer, bidrar til å finne gode løsninger på både små og store samfunnsspørsmål. Arena 17 er inspirert av bærekraftmål 17 – samarbeid for å nå målene, og tilbyr over 500 m2 boltreplass for gode møter og workshops. Ikomm leier også ut Arena 17 via www.arena17.no

Møt en av de 130 ansatte i Ikomm

Gjermund Fougner Haugen i Ikomm

Navn: Gjermund Fougner Haugen

Alder: 25 år

Utdannelse: Datasikkerhet, University of South Wales - Bachelorgrad 

Jobbet i Ikomm: 2 år 

Stillingstittel: Nettverkskonsulent

– I Ikomm driver med alt fra A til Å. Om det er én ting man er mer interessert i enn noe annet, kan man enkelt få nye muligheter internt. Det sosiale her er også veldig bra. At det er et inkluderende fellesskap gjør det veldig hyggelig å jobbe her, og det går ikke lang tid mellom at det skjer noe sosialt og gøy for ansatte. I Ikomm jobber vi med veldig mange unike problemstillinger, så hvis man ønsker å utvikle seg og få mer ansvar, får man det. Jobbhverdagen preges av godt samarbeid og vi spiller på hverandre. Da trenger ikke alle å være best i alt, men vi lærer av hverandre og finner de beste løsningene sammen, forteller Gjermund.

Vil du vite mer?

Her kan du se ledige stillinger i Ikomm. Ikomm er i stor vekst og tar gjerne i mot åpne søknader til: post@ikomm.no

Les mer om Ikomm på deres nettsider, og følg bedriften på Facebook og LinkedIn for oppdateringer.