Næringsdriv skal være den viktigste møteplassen for næringslivet i Lillehammer-regionen hvor vi skal bli bedre kjent og løfte hverandre opp og frem. 

Skåppå, Advokatfirmaet Thallaug, Kantall, DNB, BDO, Start LHMR, Hub LHMR og Lillehammer-regionen samarbeider om konferansen, som arrangeres på høsten.

I 2023 ble den arrangert torsdag 5. oktober på Scandic Lillehammer Hotel. Dagen ble avsluttet med HubPub i kontorfellesskapet Hub LHMR.

Hafjell Slakteri ble kåret til Årets Næringsdriver 2023.

Gro-Eva Lyngås Owren og Sigurd Owren er gründerne bak Lillehammer Bakeri og ble kåret til Årets næringsdriver 2022.

Program 2023

12:00 Felles lunsj og mingling

13:00 Velkommen til konferanse! 

Historier fra veletablerte bedrifter i regionen, og nye og spennende prosjekter. Hva er deres oppskrift til suksess?

  • Astera AS er en nyoppstartet gründerbedrift som skal utvikle et lavterskel treningstilbud til bedrifter i Lillehammer-regionen. Gründerne Karen og Pernille er helse- og treningsfysiologer som ønsker å bruke sin kompetanse til å hjelpe andre med å komme i gang med og finne glede i fysisk aktivitet og trening. 
  • Kraftull i Gausdal produserer bærekraftige ullprodukter fra Gammalnorsk Spælsau. Deres visjon er å bidra til at ull fra Gammalnorsk spælsau blir verdsatt som den ressursen den historisk sett har vært. De jobber for maksimal utnyttelse av ulla. Det de ikke får brukt til garn brukes for å lage økologiske gjødselpellets til private hagebrukere, anleggsgartnere, gartnerier og andre planteproduserende virksomheter. Kraftull skal gjøre ull til gull!
  • Digital Innlandet er et nettverk for IKT-bedrifter i Innlandet. De skal fortelle om sitt arbeid og hva Innlandsporteføljens satsingsområde Tech Valley kan bety for Lillehammer-regionen.
  • Bli kjent med gründerne bak Hafjell Arena og deres visjoner! Gründerne vil skape en arrangements- og messearena i Øyer kommune med digitalt kompetansesenter, skole, næring, handel, servering og idrettstilbud. Arenaen vil ha stort fokus på broadcasting, live tv-produksjon, Unreal Engine og e-sport. 
  • Glocal Green utvikler en helt ny verdikjede for utnyttelse av avfall fra både skogen og fiskeoppdrett for å kunne levere grønt drivstoff til internasjonal skipsfart. I Øyer skal selskapet produsere biometanol av hogstavfall fra skogsnæringen.
  • Matfylket Innlandet er en satsing for å samle landbruket, reiseliv og matproduksjon i Innlandet til en sterk matregion. Henning Holmbakken deler sine erfaringer fra dette arbeidet så langt.
  • Varde Investeringslaug investerer i bærekraftige vekstselskaper i Gudbrandsdalen, og bistår unge selskaper med risikokapital og kunnskap. Hans Vigstad har vært daglig leder for dette nye fondet i ett år og vi er spent på å høre hva hans erfaringer er så langt og litt om selskapene Varde har investert i.
  • Hvordan starte en bedrift i Lillehammer-regionen? Vi har utfordret de som jobber med å bistå gründere i Lillehammer-regionen til å pitche hva de kan bidra med på bare to-tre minutter. Her får vi høre fra Lillehammer-regionen Vekst, Skåppå, Innovasjon Norge, Ungt Entreprenørskap og Start LHMR.
  • Panelsamtale: Hvilke ambisjoner og mål bør vi ha for Lillehammer-regionen i fremtiden? 

17:00 – konferansen avsluttes. Velkommen videre til og kvelden på Hub Pub i kontorfellesskapet Hub LHMR.

Gjør deg klar for en spennende dag der vi skal bli bedre kjent med næringslivet og hverandre – og løfte hverandre opp og frem!

Påmelding

Meld deg på her!