Næringsforeninger og medlemsorganisasjoner

Gausdal, Øyer og Lillehammer har næringsforeninger som skaper attraktive møteplasser for sine medlemmer.

Skåppå

Skåppå hjelper gründere og etablerte bedrifter med utvikling av selskapet gjennom etablereropplæring, næringshageprogram og inkubasjonsprogram, i tillegg til å bistå med prosjektledelse i større utviklingsprosjekter. De jobber tett sammen med Høgskolen i Innlandet, NTNU, samt regionråd og næringsforeninger i Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen. Skåppå treffer du i ulike kontorfellesskap i Gudbrandsdalen, deriblant Hub LHMR. Les mer om Skåppå her.

Visit Lillehammer

Visit Lillehammer er et medlemsdrevet destinasjonsselskap for reiselivet.

Lillehammer sentrum drift

Lillehammer sentrum drift jobber for og med bedrifter i Lillehammer sentrum for å tilrettelegge for gode handleopplevelser og et attraktivt bysentrum.

Bondens nettverk

Bondens nettverk er en systematisk arbeidsmetode for å fremme psykisk helse i landbruket, og et sikkerhetsnett om en ulykke rammer en bonde. Bondens nettverk i Lillehammer-regionen består av landbrukskontoret, avløserlaget og psykisk helse i hver kommune. Bondens nettverk nås på telefon 919 93 495. Les mer om Bondens nettverk på Gausdal kommunes hjemmesider her.

Digital Innlandet

Digital Innlandet er et nettverk bestående av nærmere 70 virksomheter som utgjør et sterkt kompetansemiljø innen digitalisering og digital transformasjon. Digital Innlandet skal gjøre det enkelt å få tilgang til kunnskap og nettverk for å kunne utnytte mulighetene digital teknologi gir. Les mer om Digital Innlandet her.

Young Professionals

Young Professionals eller “YP” er et nettverk for deg som har ambisjoner på egne vegne, ønsker å løfte frem andre, samt bidra til positiv utvikling av lokalsamfunnet. Det er primært for folk i alderen 20-40 år i Lillehammer og Gudbrandsdalen. Meld deg inn i Young Professionals Facebook-side her!

Norwegian Wood Cluster

Klyngen Norwegian Wood Cluster består av bedrifter og kunnskapsmiljøer innen verdikjeden skog, industri og bygg. Gjennom tett samarbeid ønsker klyngemedlemmene å utvikle den til en internasjonalt ledende klynge for trebaserte, industrielle og bærekraftige byggeløsninger.

Lokaler

Arena 17

Arena 17 er Ikomm sin samhandlingsarena hvor du kan booke tid for møter eller workshops. Lokalet er fint og moderne – lokalisert på Fakkelgården, nord i Lillehammer.

Fakkelgården

Fakkelgården er et attraktivt næringsbygg som huser bedrifter fra ulike bransjer. Det ligger et steinkast fra E6 og er nærmeste nabo med Høgskolen i Innlandet, NRK, Swix og Maxbo. 

Fabrikken

Fabrikken er en kreativ hub som samlokaliserer 30 små bedrifter innenfor kulturelle og kreative næringer. Fabrikken holder til i spennende lokaler, sentralt på Lillehammer. Dette er en arbeidsplass til inspirasjon og utvikling for de som leier her og en aktør som bidrar med kompetanse og tjenester til andre. Med deres mangfold av bedrifter er de også åpen møteplass for publikum med tilbud om opplevelser og handel i en hyggelig atmosfære.

Hub LHMR

Hub LHMR er et kontorfellesskap og entreprenørskapssenter midt i Lillehammer sentrum. Hub'en huser gründere, oppstartsbedrifter og pendlere, i tillegg til selskaper som Visit Lillehammer, Skåppå og Lillehammer-regionen Vekst. Her kan du leie kontorplass for en dag eller over lengre perioder. Les mer her.