Her kan du lese mer hvilke muligheter du har til å få støtte til ditt arrangement i Lillehammer, Øyer og Gausdal kommune. Du finner også informasjon om fylkeskommunale tilskuddsordninger.

Kommunale ordninger

Interkommunalt politisk råd har en tilskuddsordning for nasjonale og internasjonale kultur- og idrettsarrangementer i Lillehammer-regionen. Per i dag finnes det ingen egne, faste støtteordninger i Gausdal og Øyer. Lillehammer kommune har en egen ordning for tilskudd til kulturarrangementer som du kan lese om her. Ved store arrangementer og mesterskap vurderes kommunenes bidrag inn i disse i hvert enkelt tilfelle.

Fylkeskommunale ordninger

Innlandet fylkeskommune ønsker å være en bidragsyter og samarbeidspartner i arrangementsutvikling i fylket. Fylkeskommunen har derfor ulike støtteordninger du som arrangør kan søke på. Les mer om de ulike ordningene og hvilke formål og kriterier disse har under:

Andre ordninger

Se Tilskuddsportalen for oversikt over andre tilskuddsordninger.

Saken er under oppdatering.