For region Øst-Norge vant Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS i kategorien mellomstore- og store virksomheter. Hotellet Scandic Victoria Lillehammer vant i kategorien små virksomheter. Juryen roser virksomhetene for å ta bevisste grep for å innhente innvandrere med relevant kompetanse og for å jobbe målrettet og strategisk med mangfold. 

To av seks regionale vinnere fra Lillehammer

– Gudbrandsdalens Uldvarefabrik bruker innvandrernes medbrakte tekstilerfaring fra hjemlandet til forbedringer i produksjonen. Hos Scandic Victoria Lillehammer er viktigheten av mangfold en bevisst holdning i organisasjonen og i ledelsen. Juryen mener at grepene disse virksomhetene har tatt, er en døråpner for innvandrere inn i norsk arbeidsliv. Mangfoldsarbeidet som gjøres har også en viktig overføringsverdi til andre virksomheter, sier juryleder og rådgiver for integrering i Næringsavdelingen i Viken fylkeskommune, Viktoria Amalie Dahl.

Scandic Victoria Lillehammer mottok Mangfoldsprisen.

– Jeg er ufattelig stolt av dere alle sammen. Tusen takk til hver og en av dere for jobben dere gjør, sa en rørt Erik Fostervoll, hotelldirektør ved Scandic Victoria Lillehammer, til sine ansatte under mottakelsen av Mangfoldsprisen.

Verdifull kompetanse

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv.

Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen er viktig fordi undersøkelser viser at arbeidsgivere som oftest ser etter folk som passer inn i eksisterende organisasjonskultur og som i stor grad er lik seg selv eller de andre som jobber der. 

– Vi trenger arbeidskraft og vi har ikke råd til å miste verdifull kompetanse. Da må norske arbeidsgivere våge å tenke nytt. Om man ikke gis en sjanse, får man heller ikke vist hva man er god for, sier Rieber-Mohn.

Juryleder Viktoria Amalie Dahl fra Viken fylkeskommune (t.v.) og Arild Karlsbakk fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (t.h.) delte ut Mangfoldsprisen til Gudbrandsdalen Uldvarefabrik og Scandic Victoria Lillehammer.

Hos Gudbrandsdalen Uldvarefabrik er i dag 20 av 68 ansatte fra ikke-nordiske land.

Gudbrandsdalen Uldvarefabrik mottok Mangfoldsprisen.