Karriere Innlandet Lillehammer holder til i fylkeshuset på Lillehammer. De tilbyr videregående opplæring for voksne over 25 år, som ikke har fullført videregående skole. Dette gjelder alle yrkesfag og de som vil ha studiekompetanse. Opplæringen er gratis og finansiert av Innlandet fylkeskommune

Karrieresenteret tilbyr også gratis karriereveiledning for alle som er 21 år eller eldre, finansiert av Innlandet fylkeskommune, NAV og Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune.

I tillegg har karrieresenteret en rekke tilbud til næringslivet som datakurs, kompetansekartlegging og basiskompetanse i arbeidslivet.

Les mer på deres nettsider og facebook-side.